• Uygulama alanı: 150 m²
  • Öncelikle nevür donatıları çift yönde bağlandı.
  • Sonrasında alt plakada hasır donatı yerleştirildi.
  • 10 cm ayaklı 288 adet boşluklu döşeme Çift H48 kalıplarımız nervürlerin arasına yerleştirildi.
  • Üst plakaya hasır donatı yerleştirildikten sonra kör kalıplar nervürlere tel ile bağlanarak sabitlendi.