• Uygulama Alanı: 1000 m²
  • Yapıya ekstra yük bindirmeden hafif bir uygulama yapıldı.
  • Katta bulunan tüm farklı kotlar güvenli, ekonomik ve hızlı bir uygulama ile dolduruldu.
  • Dolgu malzemesinin katlar arasında ve kat içinde taşınması çok kolay oldu, zaman ve maliyet tasarrufu sağlandı.