• Uygulama alanı:  9.600 m²
  • Tavanda brüt beton istenilen döşemelerde, ters kirişlerin
    oluşturduğu boşluklar Ters Kiriş Dolgu kör kalıpları ile yapıya ek dolgu yükü getirilmeden dolduruldu.
  • 265 kamyonluk bir sevkiyatın sebep olacağı tüm tedarik, nakliye, depolama, organizasyon, takip vb. sorunları bertaraf edildi.
  • Kör kalıpların oluşturdukları boşluklar, içinden her türlü mekanik/elektrik tesisatının geçmesine imkan sağladı.