• Uygulama alanı: 100 m²
  • Yoğun yağmur suların geldiği alanda oluşan su birikintisinin engellenmesi için Drening kullanıldı.
  • Yağmur sularının çimlerin üzerinde oluşturduğu su birikintileri ve çamurlaşmayı drene ederek toprak
    altına alan Drening sayesinde yüzeydeki gölleşmeye bağlı sorunlar bertaraf edildi.