15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren otopark yönetmeliğiile birlikte bir binayı kullanan kişilerin otopark ihtiyacının bina içinde veya parselinde karşılanması artık bir zorunluluk oldu.

Buna göre, zemin altında kalmak şartı ile yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin ise yola 3 metre kalana kadar altı tamamen otopark olarak yapılandırılabilecektir.

Konutlar, alışveriş merkezleri ve benzeri yaşamsal alanlarda zemin altı otopark döşemesi ile bina girişi arasında kot farklılıkları olabilmektedir. Ortaya çıkan kot farklarının geleneksel sıkıştırılmış toprak dolgu imalatı ile giderilecek olması durumunda, yapının taşıyıcı sistemi bu ilave yükler göz önünde bulundurularak tasarlanmakta ve bunun sonucunda proje toplam maliyeti artmaktadır. Bu anlamda otopark üzerindeki dolgu alanlarının hafif dolgu ile doldurulması ihtiyacı doğmaktadır. Otopark üzerinndeki dolgu alanına gelecek gereksiz yüklerden kaçınmak gerekmektedir.

ABS Plus ve ABS Level dolgu kör kalıpları, zemin altı otoparkların taşıyıcı sistemlerini geleneksel dolgu malzemelerinin getireceği ilave yükten kurtarır iken bununla birlikte daha ekonomik, daha hızlı ve daha önemlisi hafif bir imalat olanağı sağlamaktadır. ABS Dolgu Kör Kalıpları, geri dönüşümlü plastikten üretilmiş kubbe, kemer ve kolon yapısı sayesinde hem çok az beton tüketir hem de çok sağlam bir betonarme yapı oluşturur. Bitmiş kesit karşılaştırılmasında ABS Dolgu Kör Kalıpları ile yapılacak olan dolgunun %95’i boş kalır, yapıya ise dolgu yüksekliğinden bağımsız olarak en fazla 230 kg/m2ilave yük gelir.

Siz de projelerinizde dolgu kör kalıplarının kullanılmasıyla ilgili daha fazla bilgi almak için bizimle bu linkten iletişime geçebilirsiniz.